Alle programma's hebben op dit moment een openstaande call!

Nieuws

Klein Geluk stoomt verder!

14 juli 2015

Vanaf één augustus 2015 kunnen individuen een maand lang een aanvraag voor financiële ondersteuning ten behoeve van hun talentontwikkeling indienen bij Fonds NutsOhra. Het thema dat bij deze oproep centraal staat is ‘Talent ontwikkeling’. Iedereen beschikt over persoonlijke talenten. Als je die kan laten groeien, draagt dat bij aan je gevoel voor autonomie. En dat bepaalt voor een belangrijk deel je kwaliteit van leven. Binnen het programma Klein Geluk willen wij subsidie verlenen aan individuen die langdurig afhankelijk zijn van intensieve zorg, om hen de mogelijkheid te bieden hun talent(en) te ontwikkelen. Het kan bijvoorbeeld gaan om muziek maken (Stichting Ei-werk) of beeldende kunst (Special Arts). Niet alleen lessen of begeleiding, maar ook de aanschaf van materialen (bijvoorbeeld om mee teLees verder »

Informatiebijeenkomst 2e call Meer Veerkracht, Langer Thuis

8 juli 2015

Werkt u aan het langer thuis laten wonen van ouderen door in te zetten op bewegen en/of meedoen? Heeft u een vernieuwend idee of succesvol initiatief voor thuiswonende, alleenstaande, niet dementerende ouderen met een of meerdere beperkingen? Dan is de tweede call van het programmaLees verder »

Twintig gebieden aan de slag met het verkleinen van gezondheidsachterstanden

7 juli 2015

  Op 1 juli is bekend geworden welke twintig gebieden Fonds NutsOhra gaat steunen in hun strijd tegen gezondheidsachterstanden. Er zijn meer dan 60 voorstellen binnengekomen bij deze subsidieronde. Na beoordeling door de programmacommissie zijn 20 gebieden geselecteerd die nu aan de slag gaan. Gezondheid isLees verder »

Call 2 Meer Veerkracht, Langer Thuis geopend

1 juli 2015

Fonds NutsOhra vindt dat een kwetsbare gezondheid een waardevol leven niet in de weg mag staan. Met het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis ondersteunen we projecten die kansen vergroten voor een groeiende groep kwetsbare ouderen. Doel van het programma Doel van het programma is omLees verder »

14 projecten starten binnen Meer Veerkracht, Langer Thuis

29 juni 2015

De eerste call van Meer Veerkracht, Langer Thuis was een succes. Er kwamen maar liefst 140 aanvragen binnen. Om alleenstaande thuiswonende ouderen met een beperking te ondersteunen zijn er in de eerste call 14 projecten toegekend. Alle aanvragers hebben hier inmiddels bericht over gehad. DeLees verder »