De vijfde call binnen het programma Klein Geluk is gesloten!

Nieuws

Wageningen University, LEI Wageningen en Verwey-Jonker instituut voeren evaluatieonderzoek ‘Gezonde Toekomst Dichterbij’ uit

2 februari 2016

De Leerstoelgroep Gezondheid en Maatschappij (Wageningen University), LEI Wageningen en het Verwey-Jonker instituut gaan het evaluatieonderzoek voor het programma ‘Gezonde Toekomst Dichterbij’ uitvoeren.  Het programma van Fonds NutsOhra heeft als doel het terugdringen van gezondheidsachterstanden bij gezinnen in achterstandssituaties.

Toekomstgericht
Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de effecten, succes- en faalfactoren van de door Fonds NutsOhra gefinancierde projecten. Daarnaast wordt gekeken in hoeverre het is gelukt om met de doelgroep bij de opzet en uitvoering van de projecten te betrekken.  Het onderzoek onder leiding van dr. Lenneke Vaandrager brengt in  kaart welke factoren kunnen leiden tot het terugdringen van gezondheidsachterstanden onder kansarme gezinnen zodat  het programma hier op in kan spelen en de resultaten met relevante partijen en organisaties kan delen. Monique Schrijver, programmaleider van ‘Gezonde Toekomst Dichterbij’: “We zijn blij met de aanstelling van het onderzoeksteam. Door middel van dit onderzoek zijn we nog beter in staat om ons doel te verwezenlijken. We zien de samenwerking met vertrouwen tegemoet en zijn benieuwd naar de uitkomsten.”

Vierjarig onderzoek
De looptijd van het onderzoek is van begin 2016 tot 1 juli 2020. Het evaluatieonderzoek loopt parallel aan de projecten van ‘Gezonde Toekomst Dichterbij’. 1 juli 2020 wordt het evaluatie onderzoek afgerond en gepresenteerd.

‘Gezonde Toekomst Dichterbij’
‘Gezonde Toekomst Dichterbij’ is een van de vier programma’s van Fonds NutsOhra en heeft de ambitie om  gezondheidsachterstanden van mensen met een laag sociaaleconomische status en met name ‘kansarme gezinnen’ terug te dringen. De projecten in het programma  richten zich op minimaal één gezinslid van het kansarme gezin en moeten leiden tot minder roken, overmatig alcoholgebruik, overgewicht en zorgen voor een beter ervaren gezondheid.

Lees verderSluiten

24 x Meer Veerkracht, Langer Thuis!

21 januari 2016

Na de tweede Call kunnen er 24 nieuwe projecten rekenen op een financiële bijdrage van ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’. Alle projecten zijn gericht op het uitbreiden van sociaal contact en het verbeteren van de fysieke conditie door middel van bewegen en sport.

Voor de selectie van de projecten wordt gekeken naar een aantal criteria. Het grootste punt is dat de projecten gericht moeten zijn op het uitbreiden van sociaal contact en verbeteren van de fysieke conditie. Zo zijn er projecten zoals ‘studiekringen voor ouderen’ of ‘Natuurlijk fit’. Daarnaast worden de ouderen gevraagd of zij dit project nodig achtten. Ineke Jonker, programmaleider van ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’: “Op een prettige manier langer zelfstandig thuis wonen betekent meer dan voldoende zorg achter de voordeur. Het gaat om zo lang mogelijk mee kunnen doen en erop uit kunnen gaan. Met deze 24 nieuwe projecten streven we er dan ook naar om juist deze meer kwetsbare groep van alleenstaande ouderen met een beperking in staat te stellen sociale activiteiten te blijven ondernemen en zo mobiel mogelijk te blijven.”

Overzicht projecten
De 24 geselecteerde projecten van deze 2e call duren maximaal 2 jaar. Sommige projecten gaan hun idee implementeren op verschillende plekken in Nederland. Andere projecten zijn in de startfase om deze implementatie op te zetten en uit te proberen.  De projecten op een rij:

Stichting de Klup Twente – Fief worden en fief blijven Stichting Sport-service Doetinchem – Sportaanbod 65+ Doetinchem
PCOB – Oefen je vitaal Fietsersbond – Fietsen alle jaren
Waag Society – Zelfie Stichting van harte – Met mekaor, veur mekoar
Zorgspectrum Het Zand en NMO – Natuurlijk fit Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan – Oud Geleerd Jong Gedaan
Platform Studiekring van en voor Ouderen – Studiekringen voor Ouderen Stichting de Sociale Wijk en Stichting hulp in Praktijk – Wijdewijk Pilot 4
Hogeschool van Amsterdam; Kenniscentrum Achieve – Functioneel trainen met digitale ondersteuning Stichting Wijwijk – Wijcooperatie Laak
NISB – Caminando Stichting Golden Sports – Golden Sports
Han – Plezierige activiteiten GGD Zeeland – Wat beweegt u vandaag?
Buurtgenot+ – Zorgsaamwonen Welzijn Geldermalsen – Actief op recept
Stichting Informele Zorg Twente – Strijd tegen eenzaamheid Stichting Onbeperkt Sportief – Ouderen samen blijven in beweging
Stichting Het Danspaleis – Een praatje en een plaatje Stichting het Raadhuis – Het Raadhuis
Florence – Door beweegstimulering langer thuis Stichting Noord Holland Verbindt – Gaat u mee op i-pad?


Vanaf halverwege februari worden de projecten toegevoegd op onze website waar ook een overzicht van de dertien lopende projecten uit Call 1 staat.

Aanvraagronde voor nieuwe projecten geopend
Van 14 januari tot 10 maart 2016 staat de derde call van het programma ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’ open. Iedereen met een vernieuwend projectidee specifiek om alleenstaande ouderen in staat te stellen om zo lang mogelijk gelukkig thuis te laten wonen kan zijn initiatief in deze periode indienen voor projectsubsidie. Ook deze ideeën moeten gebaseerd zijn op het uitbreiden van sociaal contact of focussen op sport en bewegen. Om aanvragers te ondersteunen bij het vertalen van hun idee naar een concrete projectaanvraag organiseren we een aantal bijeenkomsten. Klik hier voor meer informatie en om u op te geven.

Lees verderSluiten

Call 3 Meer Veerkracht, Langer Thuis is geopend!

14 januari 2016

Tot 10 maart 15.00 uur 2016 staat de derde call voor Meer Veerkracht, Langer Thuis open. U kunt in deze periode projectaanvragen indienen gericht op alleenstaande, thuiswonende 65-plussers met één of meerdere beperkingen die niet dementerend zijn. In deze ronde kunt u aanvragen indienen waarbij u, samen met ouderen, aan de slag gaat met een vernieuwende aanpak en/of interventie gericht op Meedoen of Bewegen. De projecten mogen maximaal 1,5 jaar duren.

Het toverwoord is ‘samenwerking’. Wij vinden het erg belangrijk dat ouderen vanaf de opzet van een project betrokken zijn en dat organisaties en burgers samen aan de slag gaan. Wij helpen u daarbij graag op weg. Daarom organiseren we ook dit keer vanaf januari inspiratiebijeenkomsten, pitch- en projectenplandag en een workshop begroting schrijven voor potentiële aanvragers. Meer informatie over deze bijeenkomsten vindt u hier.

Aanvragen gaat via onze website.

Lees verderSluiten
Meer nieuws Houd mij op de hoogte van nieuws over Fonds NutsOhra

Tweets

Agenda

9 - 02 - 2016

Pitch- en Projectplandag Meer Veerkracht, Langer Thuis

Tijdens deze dag helpen wij u graag om de puntjes op de i te zetten van uw projectidee voor alleenstaande ouderen. Op deze dag geeft u een korte pitch voor een panel, u ontvangt feedback op uw projectidee en gaat samen met andere deelnemers sleutelen aan uw projectplan. Dit alles om uw projectidee pakkend op papier te zetten en zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de voorwaarden van Meer Veerkracht, Langer Thuis. Inschrijven voor deze bijeenkomst is helaas niet meer mogelijk.

17 - 02 - 2016

Workshop Begroting

Het is niet altijd even makkelijk om een goede begroting voor uw project op te stellen. De workshop Begroting helpt u om een begroting te maken die ook aansluit bij de subsidievoorwaarden van Fonds NutsOhra. Meer informatie en aanmelden kan voor 10 februari 2016 via deze link.

18 - 02 - 2016

Informatiebijeenkomst call 3 Zorg en Perspectief

Zorg én Perspectief organiseert op 18 februari een informatiebijeenkomst voor potentiële indieners van call 3. U kunt zich aanmelden door te mailen naar caroline_hop@fondsnutsohra.nl

Meer agenda