De eerstvolgende subsidieronde (programma Klein Geluk) opent op 4 januari 2016

Nieuws

Geslaagde eerste bijeenkomst Club van 100

20 november 2015

Op maandag 9 november 2015 heeft de eerste bijeenkomst van de Club van 100 plaatsgevonden. De Club van 100 is een jaarlijks invitational symposium waar honderd sleutelpersonen op de gebieden kracht, zorg, sport, school en werk samen met jongeren in gesprek gaan om deze problematiek op de politieke en maatschappelijke agenda te zetten. De Club van 100 is de komende drie jaar dé plek om de stand van zaken te delen en toe te werken naar een integrale aanpak voor de sociale participatie van jongeren met een chronische aandoening.

Een verslag met de uitkomsten en een impressie van de eerste bijeenkomst van de Club van 100 kunt u hier bekijken. Ook is er een videoverslag van de middag gemaakt met diverse interviews van aanwezigen.
De Club van 100 is onderdeel van het programma Zorg én Perspectief van Fonds NutsOhra.

 

Nieuwe Ronde, Nieuwe Kansen in januari bij Meer Veerkracht, Langer Thuis

11 november 2015

Van 14 januari 2016 tot 10 maart 15.00 uur 2016 staat de derde call voor Meer Veerkracht, Langer Thuis open. U kunt dan weer projectaanvragen indienen gericht op alleenstaande, thuiswonende 65-plussers met één of meerdere beperkingen die niet dementerend zijn. In deze ronde kunt u aanvragen indienen waarbij u, samen met ouderen, aan de slag gaat met een vernieuwende aanpak en/of interventie gericht op Meedoen of Bewegen. De projecten mogen maximaal 1,5 jaar duren.

Het toverwoord is ‘samenwerking’. Wij vinden het erg belangrijk dat ouderen vanaf de opzet van een project betrokken zijn en dat organisaties en burgers samen aan de slag gaan. Wij helpen u daarbij graag op weg. Daarom organiseren we ook dit keer vanaf januari ‘inspiratiebijeenkomsten’ voor potentiële aanvragers. Tijdens deze bijeenkomsten gaat u met elkaar en met ouderen inspiratie opdoen om uw projectidee uit te werken en na te gaan of het geschikt is voor een projectaanvraag.

Voor meer informatie over de derde call en de ‘inspiratiebijeenkomsten’ kunt u onze website in de gaten houden en ons volgen op twitter.

 

Zorg én Perspectief in Metro op 9 november

9 november 2015

Drempels rondom studie voor veel jongeren
Aandacht voor struikelblokken rondom onderwijs bij jongeren met chronische aandoening

Ruim 500.000 jongeren in Nederland groeien op met een chronische aandoening, zoals astma, cystic fibrosis, diabetes en reuma. Dankzij de ontwikkelingen in de zorg leven kinderen met chronische gezondheidsproblemen nu langer, maar wat betekent het om op te groeien met een aandoening en je plek te vinden in onze samenleving? De drempels rondom bijvoorbeeld school zijn vaak hoog, veel hoger dan voor gezonde leeftijdgenoten.

Maandag 9 november besteedt het ochtendblad Metro bijzondere aandacht aan de struikelblokken die er rondom studie voor deze jongeren zijn. Ze laten daarbij de voorzitter van het Jongerenpanel van het programma ‘Zorg en Perspectief’  uitgebreid aan het woord. Robin Kok (23 jaar) is erg blij met die aandacht in de media: “Als groep zijn we nog onvoldoende zichtbaar. Het hebben van een aandoening leidt vaak tot schooluitval en studie op een lager niveau. De aandacht gaat helaas teveel nog uit bij wat we door onze aandoening niet kunnen. Dat is jammer, want we hebben zoveel potentie, veerkracht en ervaring. Daar moet je als maatschappij gebruik van willen maken, zeker ook als het om studie gaat “. Jelmer (19 jaar en lid van het panel) vult aan dat het belangrijk is dat deze jongeren ondersteuning krijgen als ze een opleiding volgen: “Voor mij is een rustruimte op school belangrijk. Verder is het bijvoorbeeld prettig als er een medicijnkoelkast aanwezig is. Maar denk ook aan taxivervoer, door die ondersteuning raak ik mijn energie niet kwijt aan reizen naar school“.

Zorg en Perspectief is een landelijk programma van Fonds NutsOhra voor en door jongeren met een chronische aandoening. Hierbij is naar voren gekomen dat zij vaker moeite hebben een opleiding op hun niveau af te ronden, vaak doordat het aan voldoende adequate ondersteuning schort. De groep leerlingen die problemen in het regulier onderwijs ervaren, wordt steeds groter. Zo kent het MBO 15% en het VMBO zelfs 27% voortijdige schoolverlaters. Op maandag 9 november wordt vanuit Zorg en Perspectief met de ‘Club van 100’  een symposium georganiseerd. Dit is een jaarlijkse bijeenkomst waar honderd sleutelpersonen op de gebieden zorg, sport, werk, kracht en school, samen met jongeren in gesprek gaan om deze problematiek op de politieke en maatschappelijke agenda te zetten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wendy van Hal, programmasecretaris Zorg én Perspectief via 020 – 594 9690 of  06 – 5264 1182.
Om het Metro artikel te bekijken, klik hier.

Lees verderSluiten
Meer nieuws Houd mij op de hoogte van nieuws over Fonds NutsOhra

Tweets

Agenda

3 - 11 - 2015 tot 1 - 12 - 2015

NCVGZ 2016: oproep voor het indienen van voorstellen

Het Nederlands Congres Volksgezondheid is een platform voor het uitwisselen van vernieuwende kennis en ideeën in de volksgezondheid voor professionals in onderwijs, beleid, onderzoek en praktijk. Jaarlijks wordt er een ander thema gekozen. Het thema van het congres op 6 en 7 april 2016 is: Werelden verbinden: gezondheid en het sociale domein. Tot 25 november kunt u uw idee voor het congres inbrengen. Meer info vindt u op www.ncvgz.nl

30 - 11 - 2015

Maatschappelijk Café: ‘Langer vitaal’

Alles is gezondheid… en Schuttelaar & Partners organiseren een Maatschappelijk Café ‘Langer vitaal’, Hoe preventie kan bijdragen aan het nieuwe ouder worden

We leven steeds langer en meer mensen worden ouder. Dat vraagt een andere kijk op ouder worden. Vitaliteit is het sleutelwoord bij het nieuwe ouder worden. De geraniums voorbij.  Maar hoe kunnen mensen zo lang mogelijk vitaal en zelfredzaam blijven? Welke initiatieven en instrumenten op het terrein van preventie dragen nu echt bij aan een betere kwaliteit van leven? Hoe houden we zo lang mogelijk zelf de regie over ons eigen leven?
Maandag 30 november 2015 van 17.00 – 21.00 uur (incl. diner), Locatie: Nieuwspoort, Den Haag.

Klik voor meer informatie hier.

10 - 12 - 2015

OpschalingsTOP Zorg voor innoveren

 

Deze bijeenkomst staat in het teken van het implementeren en opschalen van zorginnovaties. Tijdens de dag komen onder meer goede businesscases, samenwerking met eindgebruikers, alternatieve financieringsvormen en de opschaling van e-health aan de orde. Naast inspirerende voorbeelden en informatieve sessies gaat u ook aan de slag. En er is alle gelegenheid tot netwerken.

Meer informatie en het aanmeldformulier vindt u op de website van zorg voor innoveren.

Meer agenda